KETUA DPK SE-JATENG

Ketua Perbarindo DPK Semarang

Budi Santoso

PT. BPR Pasar Boja

Ketua Perbarindo DPK Tegal

H. Khojin FM., SH, MM

PD. BPR BKK Kabupaten Tegal

Ketua Perbarindo DPK Kedu

Heryanto D. Siswanto

PT. BPR Intan Surya 

Ketua Perbarindo DPK Banyumas 

H. Tri Basuki, SE 

PD. BPR BKK Cilacap 

Ketua Perbarindo DPK Pati

Arief Syamsuhuda, SE

PD. BPR "Blora"

Ketua Perbarindo DPK Solo Raya

Azis Soleh

PT. BPR Bekonang